A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat olecki 

olecki
brak 1.20% 1.62% 2.04% 2.46% 2.88% 3.31% 3.73% 4.15% 4.57% 4.99%
danych 1.61% 2.03% 2.45% 2.87% 3.30% 3.72% 4.14% 4.56% 4.98% 5.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 540
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 883
Liczba ważnych kart:3 883
Frekwencja wyborcza:14.10%
Liczba głosów ważnych:3 759
% głosów ważnych:96.81%
Liczba głosów na listy komitetu:80
% 2.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kowale Oleckie 4 217  367  367  351  19  5.41
Olecko 17 354  2 832  2 832  2 745  48  1.75
Świętajno 3 270  340  340  331  2.72
Wieliczki 2 699  344  344  332  1.20
Ogółem 27 540  3 883  3 883  3 759  80  2.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 33 41.25 0.88
WIRSKA Elżbieta Ewa 18 22.50 0.48
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 1 1.25 0.03
TARGOŃSKI Robert 4 5.00 0.11
ZDRODOWSKA Honorata 3 3.75 0.08
ŁUCKIEWICZ Adrian 1 1.25 0.03
WITKOWSKI Henryk 2 2.50 0.05
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 7 8.75 0.19
RUDNICKA Aleksandra Helena 3 3.75 0.08
NOWACKI Robert Krzysztof 8 10.00 0.21