A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat braniewski 

braniewski
brak 1.79% 2.07% 2.35% 2.62% 2.90% 3.18% 3.46% 3.74% 4.01% 4.29%
danych 2.06% 2.34% 2.61% 2.89% 3.17% 3.45% 3.73% 4.00% 4.28% 4.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 821
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 617
Liczba ważnych kart:5 617
Frekwencja wyborcza:16.13%
Liczba głosów ważnych:5 358
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:150
% 2.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Braniewo 13 934  2 858  2 858  2 739  49  1.79
Braniewo 4 968  650  650  612  23  3.76
Frombork 3 269  568  568  535  18  3.36
Lelkowo 2 534  315  315  308  14  4.55
Pieniężno 5 575  696  696  656  30  4.57
Płoskinia 2 075  262  262  253  2.77
Wilczęta 2 466  268  268  255  3.53
Ogółem 34 821  5 617  5 617  5 358  150  2.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 48 32.00 0.90
WIRSKA Elżbieta Ewa 27 18.00 0.50
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 17 11.33 0.32
TARGOŃSKI Robert 13 8.67 0.24
ZDRODOWSKA Honorata 4 2.67 0.07
ŁUCKIEWICZ Adrian 5 3.33 0.09
WITKOWSKI Henryk 8 5.33 0.15
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 11 7.33 0.21
RUDNICKA Aleksandra Helena 9 6.00 0.17
NOWACKI Robert Krzysztof 8 5.33 0.15