A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat mrągowski 

mrągowski
brak 1.69% 1.92% 2.14% 2.37% 2.59% 2.82% 3.05% 3.27% 3.50% 3.72%
danych 1.91% 2.13% 2.36% 2.58% 2.81% 3.04% 3.26% 3.49% 3.71% 3.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 868
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 569
Liczba ważnych kart:6 568
Frekwencja wyborcza:16.07%
Liczba głosów ważnych:6 348
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:140
% 2.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mrągowo 17 742  3 507  3 506  3 418  60  1.76
Mikołajki 6 832  1 005  1 005  962  38  3.95
Mrągowo 6 253  731  731  712  12  1.69
Piecki 6 313  876  876  833  18  2.16
Sorkwity 3 728  450  450  423  12  2.84
Ogółem 40 868  6 569  6 568  6 348  140  2.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 44 31.43 0.69
WIRSKA Elżbieta Ewa 37 26.43 0.58
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 5 3.57 0.08
TARGOŃSKI Robert 10 7.14 0.16
ZDRODOWSKA Honorata 6 4.29 0.09
ŁUCKIEWICZ Adrian 4 2.86 0.06
WITKOWSKI Henryk 15 10.71 0.24
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 3 2.14 0.05
RUDNICKA Aleksandra Helena 10 7.14 0.16
NOWACKI Robert Krzysztof 6 4.29 0.09