A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat działdowski 

działdowski
brak 2.70% 3.09% 3.47% 3.86% 4.25% 4.64% 5.02% 5.41% 5.80% 6.18%
danych 3.08% 3.46% 3.85% 4.24% 4.63% 5.01% 5.40% 5.79% 6.17% 6.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 599
Liczba ważnych kart:7 599
Frekwencja wyborcza:14.40%
Liczba głosów ważnych:7 250
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:285
% 3.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działdowo 17 514  3 118  3 118  3 001  81  2.70
Działdowo 7 493  795  795  761  50  6.57
Iłowo-Osada 5 686  704  704  643  19  2.95
Lidzbark 11 692  1 621  1 621  1 559  75  4.81
Płośnica 4 695  460  460  431  15  3.48
Rybno 5 678  901  901  855  45  5.26
Ogółem 52 758  7 599  7 599  7 250  285  3.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 95 33.33 1.31
WIRSKA Elżbieta Ewa 46 16.14 0.63
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 50 17.54 0.69
TARGOŃSKI Robert 21 7.37 0.29
ZDRODOWSKA Honorata 9 3.16 0.12
ŁUCKIEWICZ Adrian 6 2.11 0.08
WITKOWSKI Henryk 13 4.56 0.18
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 10 3.51 0.14
RUDNICKA Aleksandra Helena 28 9.82 0.39
NOWACKI Robert Krzysztof 7 2.46 0.10