A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kolneński 

kolneński
brak 1.80% 2.01% 2.22% 2.43% 2.64% 2.85% 3.05% 3.26% 3.47% 3.68%
danych 2.00% 2.21% 2.42% 2.63% 2.84% 3.04% 3.25% 3.46% 3.67% 3.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 766
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 472
Liczba ważnych kart:5 472
Frekwencja wyborcza:17.23%
Liczba głosów ważnych:5 280
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:139
% 2.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kolno 8 704  1 625  1 625  1 553  28  1.80
Grabowo 2 932  512  512  496  10  2.02
Kolno 6 891  1 146  1 146  1 118  37  3.31
Mały Płock 4 072  621  621  597  12  2.01
Stawiski 5 186  829  829  796  31  3.89
Turośl 3 981  739  739  720  21  2.92
Ogółem 31 766  5 472  5 472  5 280  139  2.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 48 34.53 0.91
WIRSKA Elżbieta Ewa 22 15.83 0.42
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 9 6.47 0.17
TARGOŃSKI Robert 14 10.07 0.27
ZDRODOWSKA Honorata 17 12.23 0.32
ŁUCKIEWICZ Adrian 5 3.60 0.09
WITKOWSKI Henryk 8 5.76 0.15
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 2 1.44 0.04
RUDNICKA Aleksandra Helena 7 5.04 0.13
NOWACKI Robert Krzysztof 7 5.04 0.13