A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat węgorzewski 

węgorzewski
brak 3.85% 5.19% 6.53% 7.88% 9.22% 10.56% 11.90% 13.24% 14.59% 15.93%
danych 5.18% 6.52% 7.87% 9.21% 10.55% 11.89% 13.23% 14.58% 15.92% 17.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 467
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 734
Liczba ważnych kart:2 733
Frekwencja wyborcza:14.04%
Liczba głosów ważnych:2 606
% głosów ważnych:95.35%
Liczba głosów na listy komitetu:160
% 6.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Budry 2 474  242  242  226  24  10.62
Pozezdrze 2 783  347  346  330  57  17.27
Węgorzewo 14 210  2 145  2 145  2 050  79  3.85
Ogółem 19 467  2 734  2 733  2 606  160  6.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 13 8.13 0.50
WIRSKA Elżbieta Ewa 23 14.38 0.88
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 6 3.75 0.23
TARGOŃSKI Robert 6 3.75 0.23
ZDRODOWSKA Honorata 2 1.25 0.08
ŁUCKIEWICZ Adrian 0 0.00 0.00
WITKOWSKI Henryk 3 1.88 0.12
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 5 3.13 0.19
RUDNICKA Aleksandra Helena 5 3.13 0.19
NOWACKI Robert Krzysztof 97 60.63 3.72