A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat nidzicki 

nidzicki
brak 2.74% 2.97% 3.19% 3.42% 3.64% 3.87% 4.10% 4.32% 4.55% 4.77%
danych 2.96% 3.18% 3.41% 3.63% 3.86% 4.09% 4.31% 4.54% 4.76% 5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 709
Liczba ważnych kart:3 709
Frekwencja wyborcza:13.83%
Liczba głosów ważnych:3 580
% głosów ważnych:96.52%
Liczba głosów na listy komitetu:116
% 3.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Janowiec Kościelny 2 651  356  356  345  14  4.06
Janowo 2 164  313  313  304  13  4.28
Kozłowo 4 794  408  408  380  19  5.00
Nidzica 17 200  2 632  2 632  2 551  70  2.74
Ogółem 26 809  3 709  3 709  3 580  116  3.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 48 41.38 1.34
WIRSKA Elżbieta Ewa 19 16.38 0.53
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 7 6.03 0.20
TARGOŃSKI Robert 7 6.03 0.20
ZDRODOWSKA Honorata 9 7.76 0.25
ŁUCKIEWICZ Adrian 1 0.86 0.03
WITKOWSKI Henryk 11 9.48 0.31
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 0 0.00 0.00
RUDNICKA Aleksandra Helena 9 7.76 0.25
NOWACKI Robert Krzysztof 5 4.31 0.14