A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat grajewski 

grajewski
brak 1.45% 1.64% 1.82% 2.01% 2.19% 2.38% 2.56% 2.75% 2.93% 3.12%
danych 1.63% 1.81% 2.00% 2.18% 2.37% 2.55% 2.74% 2.92% 3.11% 3.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:130
% 1.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  47  1.45
Grajewo 4 736  778  778  758  25  3.30
Radziłów 4 135  698  698  678  14  2.06
Rajgród 4 431  642  642  616  10  1.62
Szczuczyn 5 217  903  903  854  21  2.46
Wąsosz 3 102  564  564  525  13  2.48
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  130  1.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 40 30.77 0.60
WIRSKA Elżbieta Ewa 27 20.77 0.41
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 12 9.23 0.18
TARGOŃSKI Robert 8 6.15 0.12
ZDRODOWSKA Honorata 13 10.00 0.20
ŁUCKIEWICZ Adrian 5 3.85 0.08
WITKOWSKI Henryk 7 5.38 0.11
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 2 1.54 0.03
RUDNICKA Aleksandra Helena 5 3.85 0.08
NOWACKI Robert Krzysztof 11 8.46 0.17