A  A+ A+

Powiat piski 

piski
brak 13.27% 13.94% 14.61% 15.29% 15.96% 16.63% 17.30% 17.97% 18.65% 19.32%
danych 13.93% 14.60% 15.28% 15.95% 16.62% 17.29% 17.96% 18.64% 19.31% 19.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 146
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 804
Liczba ważnych kart:7 804
Frekwencja wyborcza:16.91%
Liczba głosów ważnych:7 513
% głosów ważnych:96.27%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  249  3.31
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  540  7.19
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  18  0.24
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  421  5.60
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 870  24.89
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  126  1.68
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 582  21.06
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 287  30.44
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  15  0.20
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  207  2.76
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  198  2.64
  Komitety razem 7 513  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Biała Piska 9 517  1 263  1 263  13.27  1 201  95.09
Orzysz 7 552  1 278  1 278  16.92  1 219  95.38
Pisz 22 037  3 856  3 856  17.50  3 746  97.15
Ruciane-Nida 7 040  1 407  1 407  19.99  1 347  95.74
Powiat ogółem 46 146  7 804  7 804  16.91  7 513  96.27