A  A+ A+

Powiat gołdapski 

gołdapski
brak 9.51% 9.95% 10.39% 10.83% 11.27% 11.71% 12.15% 12.59% 13.03% 13.47%
danych 9.94% 10.38% 10.82% 11.26% 11.70% 12.14% 12.58% 13.02% 13.46% 13.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 075
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 814
Liczba ważnych kart:2 814
Frekwencja wyborcza:12.75%
Liczba głosów ważnych:2 723
% głosów ważnych:96.77%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  98  3.60
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  453  16.64
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  13  0.48
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  180  6.61
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  861  31.62
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  88  3.23
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  246  9.03
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  678  24.90
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  0.33
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  81  2.97
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  16  0.59
  Komitety razem 2 723  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Banie Mazurskie 3 302  314  314  9.51  294  93.63
Dubeninki 2 551  244  244  9.56  237  97.13
Gołdap 16 222  2 256  2 256  13.91  2 192  97.16
Powiat ogółem 22 075  2 814  2 814  12.75  2 723  96.77