A  A+ A+

Powiat olsztyński 

olsztyński
brak 10.17% 11.56% 12.95% 14.34% 15.73% 17.12% 18.50% 19.89% 21.28% 22.67%
danych 11.55% 12.94% 14.33% 15.72% 17.11% 18.49% 19.88% 21.27% 22.66% 24.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 843
Liczba ważnych kart:16 839
Frekwencja wyborcza:17.32%
Liczba głosów ważnych:16 186
% głosów ważnych:96.12%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  734  4.53
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 053  12.68
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  83  0.51
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 302  8.04
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  5 384  33.26
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  383  2.37
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 612  9.96
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 860  23.85
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  71  0.44
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  422  2.61
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  282  1.74
  Komitety razem 16 186  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Barczewo 14 116  2 568  2 567  18.19  2 449  95.40
Biskupiec 15 441  2 455  2 455  15.90  2 350  95.72
Dobre Miasto 12 928  2 095  2 095  16.21  2 017  96.28
Dywity 8 476  1 995  1 995  23.54  1 940  97.24
Gietrzwałd 4 843  1 027  1 026  21.19  983  95.81
Jeziorany 6 523  812  812  12.45  772  95.07
Jonkowo 5 381  970  969  18.01  946  97.63
Kolno 2 765  294  294  10.63  272  92.52
Olsztynek 10 849  1 774  1 774  16.35  1 713  96.56
Purda 6 615  1 076  1 076  16.27  1 033  96.00
Stawiguda 5 982  1 440  1 439  24.06  1 395  96.94
Świątki 3 313  337  337  10.17  316  93.77
Powiat ogółem 97 232  16 843  16 839  17.32  16 186  96.12