A  A+ A+

Powiat węgorzewski 

węgorzewski
brak 9.78% 10.31% 10.84% 11.38% 11.91% 12.44% 12.97% 13.50% 14.04% 14.57%
danych 10.30% 10.83% 11.37% 11.90% 12.43% 12.96% 13.49% 14.03% 14.56% 15.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 467
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 734
Liczba ważnych kart:2 733
Frekwencja wyborcza:14.04%
Liczba głosów ważnych:2 606
% głosów ważnych:95.35%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  79  3.03
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  408  15.66
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  10  0.38
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  161  6.18
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  906  34.77
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  57  2.19
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  223  8.56
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  559  21.45
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  12  0.46
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  160  6.14
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  31  1.19
  Komitety razem 2 606  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Budry 2 474  242  242  9.78  226  93.39
Pozezdrze 2 783  347  346  12.43  330  95.38
Węgorzewo 14 210  2 145  2 145  15.10  2 050  95.57
Powiat ogółem 19 467  2 734  2 733  14.04  2 606  95.35