A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 2.51% 4.37% 6.22% 8.08% 9.94% 11.80% 13.65% 15.51% 17.37% 19.22%
danych 4.36% 6.21% 8.07% 9.93% 11.79% 13.64% 15.50% 17.36% 19.21% 21.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:16 567
% 8.60%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  572  8.36
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  433  8.08
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  848  11.70
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  542  9.62
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  642  5.99
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  637  8.39
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  864  7.70
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  580  7.88
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  350  6.96
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  766  12.07
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  320  8.94
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  897  17.22
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  385  10.24
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  1 612  9.96
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  688  5.73
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  1 582  21.06
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  1 898  21.08
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  246  9.03
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  223  8.56
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  498  2.51
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  1 984  5.38
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  16 567  8.60