A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat giżycki 

giżycki
brak 5.49% 6.57% 7.66% 8.74% 9.82% 10.91% 11.99% 13.07% 14.15% 15.24%
danych 6.56% 7.65% 8.73% 9.81% 10.90% 11.98% 13.06% 14.14% 15.23% 16.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:637
% 8.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Giżycko 24 298  5 057  5 055  4 914  270  5.49
Giżycko 6 596  908  908  872  99  11.35
Kruklanki 2 524  275  275  267  37  13.86
Miłki 3 108  308  308  292  46  15.75
Ryn 4 861  569  569  527  68  12.90
Wydminy 5 300  764  763  717  117  16.32
Ogółem 46 687  7 881  7 878  7 589  637  8.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 303 47.57 3.99
BORAWSKI Edmund 23 3.61 0.30
BASZKO Mieczysław Kazimierz 2 0.31 0.03
ŻYLIŃSKI Wiesław 12 1.88 0.16
BIELAWSKA Barbara 32 5.02 0.42
WŁODKOWSKI Zbigniew 201 31.55 2.65
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 17 2.67 0.22
JASKULSKA Sylwia Monika 19 2.98 0.25
ZYSK Danuta 11 1.73 0.14
DZIERZGOWSKI Wojciech 17 2.67 0.22