A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat ełcki 

ełcki
brak 3.29% 4.96% 6.63% 8.30% 9.97% 11.65% 13.32% 14.99% 16.66% 18.33%
danych 4.95% 6.62% 8.29% 9.96% 11.64% 13.31% 14.98% 16.65% 18.32% 20%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 153
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 090
Liczba ważnych kart:11 090
Frekwencja wyborcza:16.04%
Liczba głosów ważnych:10 723
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:642
% 5.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ełk 46 091  8 475  8 475  8 232  271  3.29
Ełk 8 545  1 104  1 104  1 062  133  12.52
Kalinowo 5 461  540  540  499  87  17.43
Prostki 5 920  632  632  605  86  14.21
Stare Juchy 3 136  339  339  325  65  20.00
Ogółem 69 153  11 090  11 090  10 723  642  5.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 218 33.96 2.03
BORAWSKI Edmund 264 41.12 2.46
BASZKO Mieczysław Kazimierz 12 1.87 0.11
ŻYLIŃSKI Wiesław 20 3.12 0.19
BIELAWSKA Barbara 16 2.49 0.15
WŁODKOWSKI Zbigniew 60 9.35 0.56
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 13 2.02 0.12
JASKULSKA Sylwia Monika 4 0.62 0.04
ZYSK Danuta 16 2.49 0.15
DZIERZGOWSKI Wojciech 19 2.96 0.18