A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Kalinowo

Kalinowo
brak 3.29% 4.96% 6.63% 8.30% 9.97% 11.65% 13.32% 14.99% 16.66% 18.33%
danych 4.95% 6.62% 8.29% 9.96% 11.64% 13.31% 14.98% 16.65% 18.32% 20%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 461
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:540
Liczba ważnych kart:540
Frekwencja wyborcza:9.89%
Liczba głosów ważnych:499
% głosów ważnych:92.41%
Liczba głosów na listy komitetu:87
% 17.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 20 22.99 4.01
BORAWSKI Edmund 51 58.62 10.22
BASZKO Mieczysław Kazimierz 3 3.45 0.60
ŻYLIŃSKI Wiesław 1 1.15 0.20
BIELAWSKA Barbara 1 1.15 0.20
WŁODKOWSKI Zbigniew 5 5.75 1.00
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 1 1.15 0.20
JASKULSKA Sylwia Monika 0 0.00 0.00
ZYSK Danuta 5 5.75 1.00
DZIERZGOWSKI Wojciech 0 0.00 0.00