A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Ełk

Ełk
brak 3.29% 4.96% 6.63% 8.30% 9.97% 11.65% 13.32% 14.99% 16.66% 18.33%
danych 4.95% 6.62% 8.29% 9.96% 11.64% 13.31% 14.98% 16.65% 18.32% 20%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 545
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 104
Liczba ważnych kart:1 104
Frekwencja wyborcza:12.92%
Liczba głosów ważnych:1 062
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:133
% 12.52%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 35 26.32 3.30
BORAWSKI Edmund 65 48.87 6.12
BASZKO Mieczysław Kazimierz 2 1.50 0.19
ŻYLIŃSKI Wiesław 2 1.50 0.19
BIELAWSKA Barbara 3 2.26 0.28
WŁODKOWSKI Zbigniew 19 14.29 1.79
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 1 0.75 0.09
JASKULSKA Sylwia Monika 4 3.01 0.38
ZYSK Danuta 1 0.75 0.09
DZIERZGOWSKI Wojciech 1 0.75 0.09