A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat braniewski 

braniewski
brak 5.37% 6.36% 7.35% 8.34% 9.33% 10.32% 11.30% 12.29% 13.28% 14.27%
danych 6.35% 7.34% 8.33% 9.32% 10.31% 11.29% 12.28% 13.27% 14.26% 15.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 821
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 617
Liczba ważnych kart:5 617
Frekwencja wyborcza:16.13%
Liczba głosów ważnych:5 358
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:433
% 8.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Braniewo 13 934  2 858  2 858  2 739  147  5.37
Braniewo 4 968  650  650  612  88  14.38
Frombork 3 269  568  568  535  41  7.66
Lelkowo 2 534  315  315  308  47  15.26
Pieniężno 5 575  696  696  656  52  7.93
Płoskinia 2 075  262  262  253  31  12.25
Wilczęta 2 466  268  268  255  27  10.59
Ogółem 34 821  5 617  5 617  5 358  433  8.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 301 69.52 5.62
BORAWSKI Edmund 41 9.47 0.77
BASZKO Mieczysław Kazimierz 5 1.15 0.09
ŻYLIŃSKI Wiesław 10 2.31 0.19
BIELAWSKA Barbara 16 3.70 0.30
WŁODKOWSKI Zbigniew 1 0.23 0.02
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 7 1.62 0.13
JASKULSKA Sylwia Monika 22 5.08 0.41
ZYSK Danuta 18 4.16 0.34
DZIERZGOWSKI Wojciech 12 2.77 0.22