A  A+ A+

Powiat ostródzki 

ostródzki
brak 8.77% 9.92% 11.07% 12.23% 13.38% 14.53% 15.68% 16.83% 17.99% 19.14%
danych 9.91% 11.06% 12.22% 13.37% 14.52% 15.67% 16.82% 17.98% 19.13% 20.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 574
Liczba ważnych kart:12 571
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:12 011
% głosów ważnych:95.55%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  498  4.15
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 568  13.05
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  62  0.52
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  781  6.50
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 222  35.15
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  264  2.20
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  688  5.73
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 448  28.71
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  36  0.30
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  297  2.47
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  147  1.22
  Komitety razem 12 011  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Ostróda 27 158  5 513  5 511  20.29  5 278  95.77
Dąbrówno 3 421  412  412  12.04  387  93.93
Grunwald 4 380  384  384  8.77  369  96.09
Łukta 3 556  355  355  9.98  337  94.93
Małdyty 5 102  475  475  9.31  465  97.89
Miłakowo 4 550  456  456  10.02  427  93.64
Miłomłyn 4 085  533  532  13.02  500  93.98
Morąg 19 726  2 786  2 786  14.12  2 679  96.16
Ostróda 12 254  1 660  1 660  13.55  1 569  94.52
Powiat ogółem 84 232  12 574  12 571  14.92  12 011  95.55