A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat ostródzki 

ostródzki
brak 0.22% 0.26% 0.30% 0.33% 0.37% 0.41% 0.45% 0.49% 0.52% 0.56%
danych 0.25% 0.29% 0.32% 0.36% 0.40% 0.44% 0.48% 0.51% 0.55% 0.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 574
Liczba ważnych kart:12 571
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:12 011
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:36
% 0.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostróda 27 158  5 513  5 511  5 278  12  0.23
Dąbrówno 3 421  412  412  387  0.26
Grunwald 4 380  384  384  369  0.27
Łukta 3 556  355  355  337  0.59
Małdyty 5 102  475  475  465  0.22
Miłakowo 4 550  456  456  427  0.47
Miłomłyn 4 085  533  532  500  0.60
Morąg 19 726  2 786  2 786  2 679  0.34
Ostróda 12 254  1 660  1 660  1 569  0.32
Ogółem 84 232  12 574  12 571  12 011  36  0.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 10 27.78 0.08
PISZCZATOWSKA Katarzyna 6 16.67 0.05
WRÓBLEWSKI Kazimierz 4 11.11 0.03
JAGŁOWSKA Anna 4 11.11 0.03
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 3 8.33 0.02
MIKUCKI Leszek 0 0.00 0.00
PIETRZAK Ewa 4 11.11 0.03
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 1 2.78 0.01
MAJCHRZAK Andrzej Józef 4 11.11 0.03