A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 0.17% 0.29% 0.41% 0.53% 0.65% 0.77% 0.88% 1.00% 1.12% 1.24%
danych 0.28% 0.40% 0.52% 0.64% 0.76% 0.87% 0.99% 1.11% 1.23% 1.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:836
% 0.43%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  58  0.85
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  48  0.90
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  39  0.54
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  44  0.78
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  26  0.24
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  34  0.45
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  79  0.70
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  60  0.81
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  23  0.46
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  22  0.35
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  19  0.53
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  71  1.36
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  13  0.35
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  71  0.44
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  36  0.30
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  15  0.20
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  25  0.28
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  0.33
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  12  0.46
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  34  0.17
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  98  0.27
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  836  0.43