A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat ełcki 

ełcki
brak 0.12% 0.23% 0.34% 0.44% 0.55% 0.66% 0.77% 0.88% 0.98% 1.09%
danych 0.22% 0.33% 0.43% 0.54% 0.65% 0.76% 0.87% 0.97% 1.08% 1.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 153
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 090
Liczba ważnych kart:11 090
Frekwencja wyborcza:16.04%
Liczba głosów ważnych:10 723
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 0.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ełk 46 091  8 475  8 475  8 232  10  0.12
Ełk 8 545  1 104  1 104  1 062  0.38
Kalinowo 5 461  540  540  499  1.20
Prostki 5 920  632  632  605  0.50
Stare Juchy 3 136  339  339  325  0.92
Ogółem 69 153  11 090  11 090  10 723  26  0.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 8 30.77 0.07
PISZCZATOWSKA Katarzyna 5 19.23 0.05
WRÓBLEWSKI Kazimierz 1 3.85 0.01
JAGŁOWSKA Anna 4 15.38 0.04
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 2 7.69 0.02
MIKUCKI Leszek 1 3.85 0.01
PIETRZAK Ewa 3 11.54 0.03
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 1 3.85 0.01
MAJCHRZAK Andrzej Józef 1 3.85 0.01