A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat braniewski 

braniewski
brak 0.40% 0.64% 0.87% 1.11% 1.34% 1.58% 1.81% 2.05% 2.28% 2.52%
danych 0.63% 0.86% 1.10% 1.33% 1.57% 1.80% 2.04% 2.27% 2.51% 2.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 821
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 617
Liczba ważnych kart:5 617
Frekwencja wyborcza:16.13%
Liczba głosów ważnych:5 358
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:48
% 0.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Braniewo 13 934  2 858  2 858  2 739  11  0.40
Braniewo 4 968  650  650  612  12  1.96
Frombork 3 269  568  568  535  0.75
Lelkowo 2 534  315  315  308  1.30
Pieniężno 5 575  696  696  656  0.91
Płoskinia 2 075  262  262  253  1.58
Wilczęta 2 466  268  268  255  2.75
Ogółem 34 821  5 617  5 617  5 358  48  0.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 13 27.08 0.24
PISZCZATOWSKA Katarzyna 5 10.42 0.09
WRÓBLEWSKI Kazimierz 7 14.58 0.13
JAGŁOWSKA Anna 2 4.17 0.04
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 3 6.25 0.06
MIKUCKI Leszek 2 4.17 0.04
PIETRZAK Ewa 7 14.58 0.13
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 1 2.08 0.02
MAJCHRZAK Andrzej Józef 8 16.67 0.15