A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat giżycki 

giżycki
brak 0.24% 0.31% 0.38% 0.45% 0.52% 0.60% 0.67% 0.74% 0.81% 0.88%
danych 0.30% 0.37% 0.44% 0.51% 0.59% 0.66% 0.73% 0.80% 0.87% 0.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 0.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Giżycko 24 298  5 057  5 055  4 914  12  0.24
Giżycko 6 596  908  908  872  0.80
Kruklanki 2 524  275  275  267  0.75
Miłki 3 108  308  308  292  0.68
Ryn 4 861  569  569  527  0.95
Wydminy 5 300  764  763  717  0.84
Ogółem 46 687  7 881  7 878  7 589  34  0.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 5 14.71 0.07
PISZCZATOWSKA Katarzyna 2 5.88 0.03
WRÓBLEWSKI Kazimierz 5 14.71 0.07
JAGŁOWSKA Anna 4 11.76 0.05
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 2 5.88 0.03
MIKUCKI Leszek 3 8.82 0.04
PIETRZAK Ewa 8 23.53 0.11
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 1 2.94 0.01
MAJCHRZAK Andrzej Józef 4 11.76 0.05