A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat olecki 

olecki
brak 0.22% 0.35% 0.48% 0.61% 0.74% 0.87% 0.99% 1.12% 1.25% 1.38%
danych 0.34% 0.47% 0.60% 0.73% 0.86% 0.98% 1.11% 1.24% 1.37% 1.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 540
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 883
Liczba ważnych kart:3 883
Frekwencja wyborcza:14.10%
Liczba głosów ważnych:3 759
% głosów ważnych:96.81%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 0.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kowale Oleckie 4 217  367  367  351  0.28
Olecko 17 354  2 832  2 832  2 745  0.22
Świętajno 3 270  340  340  331  0.30
Wieliczki 2 699  344  344  332  1.51
Ogółem 27 540  3 883  3 883  3 759  13  0.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 2 15.38 0.05
PISZCZATOWSKA Katarzyna 1 7.69 0.03
WRÓBLEWSKI Kazimierz 2 15.38 0.05
JAGŁOWSKA Anna 3 23.08 0.08
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 2 15.38 0.05
MIKUCKI Leszek 0 0.00 0.00
PIETRZAK Ewa 3 23.08 0.08
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 0 0.00 0.00
MAJCHRZAK Andrzej Józef 0 0.00 0.00