A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat ostródzki 

ostródzki
brak 0.23% 0.42% 0.62% 0.81% 1.01% 1.20% 1.39% 1.59% 1.78% 1.98%
danych 0.41% 0.61% 0.80% 1.00% 1.19% 1.38% 1.58% 1.77% 1.97% 2.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 574
Liczba ważnych kart:12 571
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:12 011
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:147
% 1.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostróda 27 158  5 513  5 511  5 278  46  0.87
Dąbrówno 3 421  412  412  387  1.81
Grunwald 4 380  384  384  369  2.17
Łukta 3 556  355  355  337  0.89
Małdyty 5 102  475  475  465  1.08
Miłakowo 4 550  456  456  427  0.23
Miłomłyn 4 085  533  532  500  0.80
Morąg 19 726  2 786  2 786  2 679  44  1.64
Ostróda 12 254  1 660  1 660  1 569  29  1.85
Ogółem 84 232  12 574  12 571  12 011  147  1.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 67 45.58 0.56
ANDRUSZKIEWICZ Adam 17 11.56 0.14
RYKACZEWSKI Dawid 3 2.04 0.02
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 19 12.93 0.16
BAŃKOWSKA Krystyna 8 5.44 0.07
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 4 2.72 0.03
SZURMIEJ Ilona Agata 7 4.76 0.06
TOMCZUK Ewa 7 4.76 0.06
SUPIŃSKA Emilia Anna 1 0.68 0.01
WYSOCKI Kamil Michał 14 9.52 0.12