A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Polska
brak 1.06% 1.18% 1.30% 1.42% 1.54% 1.66% 1.77% 1.89% 2.01% 2.13%
danych 1.17% 1.29% 1.41% 1.53% 1.65% 1.76% 1.88% 2.00% 2.12% 2.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:98 545
% 1.39%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Okręg wyborczy nr 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  5 337  1.16
Okręg wyborczy nr 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  3 819  1.06
Okręg wyborczy nr 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  6 462  1.64
Okręg wyborczy nr 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  12 269  1.61
Okręg wyborczy nr 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  6 686  1.71
Okręg wyborczy nr 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  5 736  1.22
Okręg wyborczy nr 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  6 905  1.18
Okręg wyborczy nr 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  8 994  2.25
Okręg wyborczy nr 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  7 123  1.79
Okręg wyborczy nr 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  11 930  1.30
Okręg wyborczy nr 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  9 482  1.12
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  8 285  1.25
Okręg wyborczy nr 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  5 517  1.30
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  98 545  1.39

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Województwo Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  6 390  1.23
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  3 819  1.06
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  8 994  2.25
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  2 279  1.52
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  5 736  1.22
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  8 716  1.24
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  18 955  1.64
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  1 895  1.34
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  7 123  1.79
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  3 687  1.82
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  5 337  1.16
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  9 482  1.12
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  3 214  1.52
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  2 775  1.44
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  6 905  1.18
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  3 238  1.18
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  98 545  1.39