A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Województwo podlaskie

PODLASKIE
brak 1.08% 1.24% 1.40% 1.55% 1.71% 1.87% 2.03% 2.19% 2.34% 2.50%
danych 1.23% 1.39% 1.54% 1.70% 1.86% 2.02% 2.18% 2.33% 2.49% 2.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:961 030
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:207 999
Liczba ważnych kart:207 931
Frekwencja wyborcza:21.64%
Liczba głosów ważnych:202 343
% głosów ważnych:97.31%
Liczba głosów na listy komitetu:3 687
% 1.82%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  89  1.08
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  588  2.35
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  113  1.18
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  177  2.66
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  84  1.46
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  118  2.23
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  137  1.97
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  104  1.87
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  36  1.40
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  120  1.69
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  157  1.49
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  73  1.68
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  172  1.59
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  167  2.26
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  1 133  1.75
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  206  1.92
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  213  1.95
Ogółem 961 030  207 999  207 931  202 343  3 687  1.82