A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat augustowski 

augustowski
brak 0.49% 0.56% 0.64% 0.71% 0.78% 0.86% 0.93% 1.00% 1.07% 1.15%
danych 0.55% 0.63% 0.70% 0.77% 0.85% 0.92% 0.99% 1.06% 1.14% 1.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:89
% 1.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Augustów 24 295  4 904  4 901  4 782  58  1.21
Augustów 5 427  883  881  858  10  1.17
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  491  1.22
Lipsk 4 584  718  718  694  0.72
Nowinka 2 434  430  430  410  0.49
Płaska 2 182  348  348  341  0.88
Sztabin 4 341  684  684  653  0.77
Ogółem 47 820  8 464  8 459  8 229  89  1.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 33 37.08 0.40
ANDRUSZKIEWICZ Adam 19 21.35 0.23
RYKACZEWSKI Dawid 3 3.37 0.04
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 5 5.62 0.06
BAŃKOWSKA Krystyna 10 11.24 0.12
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 3 3.37 0.04
SZURMIEJ Ilona Agata 2 2.25 0.02
TOMCZUK Ewa 5 5.62 0.06
SUPIŃSKA Emilia Anna 1 1.12 0.01
WYSOCKI Kamil Michał 8 8.99 0.10