A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat siemiatycki 

siemiatycki
brak 0.34% 0.63% 0.92% 1.22% 1.51% 1.80% 2.09% 2.38% 2.68% 2.97%
danych 0.62% 0.91% 1.21% 1.50% 1.79% 2.08% 2.37% 2.67% 2.96% 3.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 342
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 317
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:7 104
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:120
% 1.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Siemiatycze 12 343  2 527  2 526  2 460  43  1.75
Drohiczyn 5 539  1 173  1 173  1 133  0.62
Dziadkowice 2 463  451  450  434  10  2.30
Grodzisk 3 636  794  794  764  11  1.44
Mielnik 2 291  391  391  376  1.86
Milejczyce 1 746  302  302  292  0.34
Nurzec-Stacja 3 661  460  460  447  1.57
Perlejewo 2 517  528  528  521  17  3.26
Siemiatycze 5 146  691  691  677  17  2.51
Ogółem 39 342  7 317  7 315  7 104  120  1.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 42 35.00 0.59
ANDRUSZKIEWICZ Adam 32 26.67 0.45
RYKACZEWSKI Dawid 4 3.33 0.06
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 10 8.33 0.14
BAŃKOWSKA Krystyna 8 6.67 0.11
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 7 5.83 0.10
SZURMIEJ Ilona Agata 1 0.83 0.01
TOMCZUK Ewa 10 8.33 0.14
SUPIŃSKA Emilia Anna 0 0.00 0.00
WYSOCKI Kamil Michał 6 5.00 0.08