A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat grajewski 

grajewski
brak 1.14% 1.40% 1.67% 1.93% 2.20% 2.46% 2.72% 2.99% 3.25% 3.52%
danych 1.39% 1.66% 1.92% 2.19% 2.45% 2.71% 2.98% 3.24% 3.51% 3.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:177
% 2.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  122  3.78
Grajewo 4 736  778  778  758  21  2.77
Radziłów 4 135  698  698  678  11  1.62
Rajgród 4 431  642  642  616  1.14
Szczuczyn 5 217  903  903  854  10  1.17
Wąsosz 3 102  564  564  525  1.14
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  177  2.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 12 6.78 0.18
ANDRUSZKIEWICZ Adam 135 76.27 2.03
RYKACZEWSKI Dawid 2 1.13 0.03
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 3 1.69 0.05
BAŃKOWSKA Krystyna 3 1.69 0.05
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 11 6.21 0.17
SZURMIEJ Ilona Agata 2 1.13 0.03
TOMCZUK Ewa 1 0.56 0.02
SUPIŃSKA Emilia Anna 4 2.26 0.06
WYSOCKI Kamil Michał 4 2.26 0.06