A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat łomżyński 

łomżyński
brak 1.08% 1.42% 1.76% 2.10% 2.44% 2.79% 3.13% 3.47% 3.81% 4.15%
danych 1.41% 1.75% 2.09% 2.43% 2.78% 3.12% 3.46% 3.80% 4.14% 4.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 189
Liczba ważnych kart:7 186
Frekwencja wyborcza:17.31%
Liczba głosów ważnych:6 961
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 1.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jedwabne 4 538  888  887  863  11  1.27
Łomża 8 566  1 721  1 721  1 673  20  1.20
Miastkowo 3 388  460  460  432  1.62
Nowogród 3 251  577  577  553  1.08
Piątnica 8 445  1 273  1 272  1 226  55  4.49
Przytuły 1 799  331  331  325  2.15
Śniadowo 4 503  810  810  791  13  1.64
Wizna 3 499  618  617  603  1.49
Zbójna 3 533  511  511  495  1.82
Ogółem 41 522  7 189  7 186  6 961  137  1.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 44 32.12 0.63
ANDRUSZKIEWICZ Adam 47 34.31 0.68
RYKACZEWSKI Dawid 5 3.65 0.07
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 6 4.38 0.09
BAŃKOWSKA Krystyna 5 3.65 0.07
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 6 4.38 0.09
SZURMIEJ Ilona Agata 1 0.73 0.01
TOMCZUK Ewa 5 3.65 0.07
SUPIŃSKA Emilia Anna 5 3.65 0.07
WYSOCKI Kamil Michał 13 9.49 0.19