A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat hajnowski 

hajnowski
brak 0.29% 0.66% 1.03% 1.40% 1.77% 2.14% 2.51% 2.88% 3.25% 3.62%
danych 0.65% 1.02% 1.39% 1.76% 2.13% 2.50% 2.87% 3.24% 3.61% 3.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 974
Liczba ważnych kart:5 973
Frekwencja wyborcza:15.19%
Liczba głosów ważnych:5 737
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:84
% 1.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hajnówka 18 502  3 091  3 090  2 986  42  1.41
Białowieża 1 997  386  386  376  15  3.99
Czeremcha 2 969  374  374  344  0.87
Czyże 2 007  223  223  213  1.41
Dubicze Cerkiewne 1 481  135  135  126  0.79
Hajnówka 3 445  456  456  438  1.60
Kleszczele 2 364  367  367  350  0.29
Narew 3 256  449  449  427  2.11
Narewka 3 315  493  493  477  0.63
Ogółem 39 336  5 974  5 973  5 737  84  1.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 20 23.81 0.35
ANDRUSZKIEWICZ Adam 36 42.86 0.63
RYKACZEWSKI Dawid 2 2.38 0.03
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 5 5.95 0.09
BAŃKOWSKA Krystyna 6 7.14 0.10
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 3 3.57 0.05
SZURMIEJ Ilona Agata 0 0.00 0.00
TOMCZUK Ewa 5 5.95 0.09
SUPIŃSKA Emilia Anna 3 3.57 0.05
WYSOCKI Kamil Michał 4 4.76 0.07