A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kolneński 

kolneński
brak 0.83% 1.13% 1.44% 1.74% 2.04% 2.35% 2.65% 2.95% 3.25% 3.56%
danych 1.12% 1.43% 1.73% 2.03% 2.34% 2.64% 2.94% 3.24% 3.55% 3.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 766
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 472
Liczba ważnych kart:5 472
Frekwencja wyborcza:17.23%
Liczba głosów ważnych:5 280
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:118
% 2.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kolno 8 704  1 625  1 625  1 553  60  3.86
Grabowo 2 932  512  512  496  1.01
Kolno 6 891  1 146  1 146  1 118  20  1.79
Mały Płock 4 072  621  621  597  13  2.18
Stawiski 5 186  829  829  796  14  1.76
Turośl 3 981  739  739  720  0.83
Ogółem 31 766  5 472  5 472  5 280  118  2.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 30 25.42 0.57
ANDRUSZKIEWICZ Adam 38 32.20 0.72
RYKACZEWSKI Dawid 9 7.63 0.17
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 5 4.24 0.09
BAŃKOWSKA Krystyna 5 4.24 0.09
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 8 6.78 0.15
SZURMIEJ Ilona Agata 2 1.69 0.04
TOMCZUK Ewa 5 4.24 0.09
SUPIŃSKA Emilia Anna 7 5.93 0.13
WYSOCKI Kamil Michał 9 7.63 0.17