A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat suwalski 

suwalski
brak 0.22% 0.59% 0.95% 1.32% 1.68% 2.05% 2.41% 2.78% 3.14% 3.51%
danych 0.58% 0.94% 1.31% 1.67% 2.04% 2.40% 2.77% 3.13% 3.50% 3.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 127
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 503
Liczba ważnych kart:4 500
Frekwencja wyborcza:15.46%
Liczba głosów ważnych:4 355
% głosów ważnych:96.78%
Liczba głosów na listy komitetu:73
% 1.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bakałarzewo 2 571  316  314  290  1.03
Filipów 3 600  477  477  455  0.22
Jeleniewo 2 531  419  419  413  16  3.87
Przerośl 2 422  396  396  375  1.60
Raczki 4 867  798  798  774  18  2.33
Rutka-Tartak 1 996  324  324  305  1.64
Suwałki 5 841  978  977  960  12  1.25
Szypliszki 3 260  444  444  437  1.37
Wiżajny 2 039  351  351  346  1.73
Ogółem 29 127  4 503  4 500  4 355  73  1.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 32 43.84 0.73
ANDRUSZKIEWICZ Adam 17 23.29 0.39
RYKACZEWSKI Dawid 3 4.11 0.07
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 2 2.74 0.05
BAŃKOWSKA Krystyna 1 1.37 0.02
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 3 4.11 0.07
SZURMIEJ Ilona Agata 1 1.37 0.02
TOMCZUK Ewa 1 1.37 0.02
SUPIŃSKA Emilia Anna 2 2.74 0.05
WYSOCKI Kamil Michał 11 15.07 0.25