A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat sokólski 

sokólski
brak 0.84% 0.96% 1.08% 1.21% 1.33% 1.45% 1.57% 1.69% 1.82% 1.94%
danych 0.95% 1.07% 1.20% 1.32% 1.44% 1.56% 1.68% 1.81% 1.93% 2.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 913
Liczba ważnych kart:10 911
Frekwencja wyborcza:18.73%
Liczba głosów ważnych:10 567
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:157
% 1.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa Białostocka 10 212  2 076  2 075  2 016  34  1.69
Janów 3 568  578  578  561  1.07
Korycin 2 714  496  496  485  10  2.06
Krynki 2 778  589  589  570  1.40
Kuźnica 3 467  682  681  662  11  1.66
Nowy Dwór 2 416  419  419  401  1.75
Sidra 3 077  457  457  442  1.81
Sokółka 21 430  4 004  4 004  3 871  57  1.47
Suchowola 5 908  1 116  1 116  1 082  12  1.11
Szudziałowo 2 703  496  496  477  0.84
Ogółem 58 273  10 913  10 911  10 567  157  1.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 44 28.03 0.42
ANDRUSZKIEWICZ Adam 75 47.77 0.71
RYKACZEWSKI Dawid 6 3.82 0.06
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 2 1.27 0.02
BAŃKOWSKA Krystyna 8 5.10 0.08
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 4 2.55 0.04
SZURMIEJ Ilona Agata 3 1.91 0.03
TOMCZUK Ewa 4 2.55 0.04
SUPIŃSKA Emilia Anna 2 1.27 0.02
WYSOCKI Kamil Michał 9 5.73 0.09