A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  89  1.08
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  588  2.35
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  113  1.18
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  177  2.66
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  84  1.46
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  118  2.23
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  137  1.97
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  104  1.87
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  36  1.40
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  120  1.69
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  157  1.49
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  73  1.68
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  172  1.59
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  167  2.26
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  1 133  1.75
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  206  1.92
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  213  1.95
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  101  1.48
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  63  1.18
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  109  1.50
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  79  1.40
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  209  1.95
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  96  1.26
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  184  1.64
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  120  1.63
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  79  1.57
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  74  1.17
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  48  1.34
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  60  1.15
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  54  1.44
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  282  1.74
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  147  1.22
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  198  2.64
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  138  1.53
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  16  0.59
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  31  1.19
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  210  1.06
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  477  1.29
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  6 462  1.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 2 383 36.88 0.60
ANDRUSZKIEWICZ Adam 1 959 30.32 0.50
RYKACZEWSKI Dawid 290 4.49 0.07
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 311 4.81 0.08
BAŃKOWSKA Krystyna 367 5.68 0.09
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 195 3.02 0.05
SZURMIEJ Ilona Agata 145 2.24 0.04
TOMCZUK Ewa 220 3.40 0.06
SUPIŃSKA Emilia Anna 156 2.41 0.04
WYSOCKI Kamil Michał 436 6.75 0.11

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418