A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat nidzicki 

nidzicki
brak 0.00% 0.44% 0.87% 1.31% 1.74% 2.18% 2.61% 3.05% 3.48% 3.92%
danych 0.43% 0.86% 1.30% 1.73% 2.17% 2.60% 3.04% 3.47% 3.91% 4.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 709
Liczba ważnych kart:3 709
Frekwencja wyborcza:13.83%
Liczba głosów ważnych:3 580
% głosów ważnych:96.52%
Liczba głosów na listy komitetu:48
% 1.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Janowiec Kościelny 2 651  356  356  345  15  4.35
Janowo 2 164  313  313  304  0.00
Kozłowo 4 794  408  408  380  1.05
Nidzica 17 200  2 632  2 632  2 551  29  1.14
Ogółem 26 809  3 709  3 709  3 580  48  1.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 14 29.17 0.39
ANDRUSZKIEWICZ Adam 5 10.42 0.14
RYKACZEWSKI Dawid 2 4.17 0.06
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 12 25.00 0.34
BAŃKOWSKA Krystyna 3 6.25 0.08
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 0 0.00 0.00
SZURMIEJ Ilona Agata 0 0.00 0.00
TOMCZUK Ewa 3 6.25 0.08
SUPIŃSKA Emilia Anna 1 2.08 0.03
WYSOCKI Kamil Michał 8 16.67 0.22