A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 0.59% 0.80% 1.00% 1.21% 1.41% 1.62% 1.82% 2.03% 2.23% 2.44%
danych 0.79% 0.99% 1.20% 1.40% 1.61% 1.81% 2.02% 2.22% 2.43% 2.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:2 775
% 1.44%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  101  1.48
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  63  1.18
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  109  1.50
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  79  1.40
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  209  1.95
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  96  1.26
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  184  1.64
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  120  1.63
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  79  1.57
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  74  1.17
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  48  1.34
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  60  1.15
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  54  1.44
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  282  1.74
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  147  1.22
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  198  2.64
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  138  1.53
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  16  0.59
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  31  1.19
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  210  1.06
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  477  1.29
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  2 775  1.44