A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat ełcki 

ełcki
brak 1.49% 1.66% 1.83% 2.01% 2.18% 2.35% 2.52% 2.69% 2.87% 3.04%
danych 1.65% 1.82% 2.00% 2.17% 2.34% 2.51% 2.68% 2.86% 3.03% 3.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 153
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 090
Liczba ważnych kart:11 090
Frekwencja wyborcza:16.04%
Liczba głosów ważnych:10 723
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:209
% 1.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ełk 46 091  8 475  8 475  8 232  154  1.87
Ełk 8 545  1 104  1 104  1 062  25  2.35
Kalinowo 5 461  540  540  499  16  3.21
Prostki 5 920  632  632  605  1.49
Stare Juchy 3 136  339  339  325  1.54
Ogółem 69 153  11 090  11 090  10 723  209  1.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 67 32.06 0.62
ANDRUSZKIEWICZ Adam 44 21.05 0.41
RYKACZEWSKI Dawid 3 1.44 0.03
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 7 3.35 0.07
BAŃKOWSKA Krystyna 3 1.44 0.03
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 4 1.91 0.04
SZURMIEJ Ilona Agata 4 1.91 0.04
TOMCZUK Ewa 8 3.83 0.07
SUPIŃSKA Emilia Anna 14 6.70 0.13
WYSOCKI Kamil Michał 55 26.32 0.51