A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat bartoszycki 

bartoszycki
brak 0.20% 0.37% 0.54% 0.72% 0.89% 1.06% 1.23% 1.40% 1.58% 1.75%
danych 0.36% 0.53% 0.71% 0.88% 1.05% 1.22% 1.39% 1.57% 1.74% 1.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 357
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 162
Liczba ważnych kart:7 162
Frekwencja wyborcza:14.22%
Liczba głosów ważnych:6 841
% głosów ważnych:95.52%
Liczba głosów na listy komitetu:101
% 1.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bartoszyce 20 312  3 903  3 903  3 763  60  1.59
Górowo Iławeckie 3 530  494  494  477  1.05
Bartoszyce 8 807  1 040  1 040  989  19  1.92
Bisztynek 5 431  526  526  500  0.20
Górowo Iławeckie 6 915  657  657  596  1.17
Sępopol 5 362  542  542  516  1.74
Ogółem 50 357  7 162  7 162  6 841  101  1.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 52 51.49 0.76
ANDRUSZKIEWICZ Adam 8 7.92 0.12
RYKACZEWSKI Dawid 2 1.98 0.03
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 11 10.89 0.16
BAŃKOWSKA Krystyna 5 4.95 0.07
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 5 4.95 0.07
SZURMIEJ Ilona Agata 7 6.93 0.10
TOMCZUK Ewa 5 4.95 0.07
SUPIŃSKA Emilia Anna 2 1.98 0.03
WYSOCKI Kamil Michał 4 3.96 0.06