A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kętrzyński 

kętrzyński
brak 0.88% 1.06% 1.24% 1.42% 1.60% 1.78% 1.95% 2.13% 2.31% 2.49%
danych 1.05% 1.23% 1.41% 1.59% 1.77% 1.94% 2.12% 2.30% 2.48% 2.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 662
Liczba ważnych kart:7 660
Frekwencja wyborcza:14.25%
Liczba głosów ważnych:7 364
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:120
% 1.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kętrzyn 23 019  4 001  3 999  3 859  57  1.48
Barciany 5 361  463  463  440  1.82
Kętrzyn 6 631  751  751  721  13  1.80
Korsze 8 711  1 060  1 060  1 012  27  2.67
Reszel 6 697  943  943  906  0.88
Srokowo 3 339  444  444  426  1.64
Ogółem 53 758  7 662  7 660  7 364  120  1.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 53 44.17 0.72
ANDRUSZKIEWICZ Adam 15 12.50 0.20
RYKACZEWSKI Dawid 4 3.33 0.05
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 8 6.67 0.11
BAŃKOWSKA Krystyna 13 10.83 0.18
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 4 3.33 0.05
SZURMIEJ Ilona Agata 3 2.50 0.04
TOMCZUK Ewa 11 9.17 0.15
SUPIŃSKA Emilia Anna 4 3.33 0.05
WYSOCKI Kamil Michał 5 4.17 0.07