A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat iławski 

iławski
brak 0.60% 0.79% 0.98% 1.18% 1.37% 1.56% 1.75% 1.94% 2.14% 2.33%
danych 0.78% 0.97% 1.17% 1.36% 1.55% 1.74% 1.93% 2.13% 2.32% 2.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 811
Liczba ważnych kart:11 808
Frekwencja wyborcza:16.00%
Liczba głosów ważnych:11 222
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:184
% 1.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iława 27 700  5 717  5 715  5 476  102  1.86
Lubawa 7 575  1 402  1 401  1 321  17  1.29
Iława 9 692  1 206  1 206  1 146  15  1.31
Kisielice 4 916  542  542  497  0.60
Lubawa 8 166  1 269  1 269  1 189  30  2.52
Susz 10 093  1 113  1 113  1 058  11  1.04
Zalewo 5 667  562  562  535  1.12
Ogółem 73 809  11 811  11 808  11 222  184  1.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 65 35.33 0.58
ANDRUSZKIEWICZ Adam 9 4.89 0.08
RYKACZEWSKI Dawid 63 34.24 0.56
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 13 7.07 0.12
BAŃKOWSKA Krystyna 7 3.80 0.06
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 6 3.26 0.05
SZURMIEJ Ilona Agata 3 1.63 0.03
TOMCZUK Ewa 4 2.17 0.04
SUPIŃSKA Emilia Anna 3 1.63 0.03
WYSOCKI Kamil Michał 11 5.98 0.10