A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Województwo świętokrzyskie

ŚWIĘTOKRZYSKIE
brak 0.98% 1.07% 1.17% 1.26% 1.35% 1.45% 1.54% 1.63% 1.72% 1.82%
danych 1.06% 1.16% 1.25% 1.34% 1.44% 1.53% 1.62% 1.71% 1.81% 1.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 042 371
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:219 265
Liczba ważnych kart:219 233
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:211 263
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:3 214
% 1.52%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
buski 61 505  11 698  11 697  11 277  111  0.98
jędrzejowski 71 898  12 895  12 894  12 308  227  1.84
kazimierski 29 264  4 837  4 837  4 647  51  1.10
kielecki 165 397  33 551  33 547  32 196  531  1.65
konecki 69 267  13 614  13 614  13 029  171  1.31
opatowski 45 169  10 613  10 612  9 936  105  1.06
ostrowiecki 94 198  17 039  17 038  16 374  298  1.82
pińczowski 34 550  6 091  6 091  5 847  83  1.42
sandomierski 66 464  12 479  12 478  12 043  230  1.91
skarżyski 65 703  14 075  14 073  13 617  200  1.47
starachowicki 77 174  14 367  14 361  13 939  260  1.87
staszowski 60 431  10 940  10 939  10 499  118  1.12
włoszczowski 38 226  7 118  7 116  6 830  111  1.63
Kielce 163 125  49 948  49 936  48 721  718  1.47
Ogółem 1 042 371  219 265  219 233  211 263  3 214  1.52