A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kazimierski 

kazimierski
brak 0.85% 0.93% 1.00% 1.08% 1.15% 1.23% 1.31% 1.38% 1.46% 1.53%
danych 0.92% 0.99% 1.07% 1.14% 1.22% 1.30% 1.37% 1.45% 1.52% 1.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 837
Liczba ważnych kart:4 837
Frekwencja wyborcza:16.53%
Liczba głosów ważnych:4 647
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 1.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bejsce 3 484  508  508  497  1.61
Czarnocin 3 372  610  610  590  1.19
Kazimierza Wielka 13 839  2 276  2 276  2 169  20  0.92
Opatowiec 3 062  617  617  591  0.85
Skalbmierz 5 507  826  826  800  11  1.38
Ogółem 29 264  4 837  4 837  4 647  51  1.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 31 60.78 0.67
KLUSKA Łukasz Dominik 6 11.76 0.13
KENIG Jerzy 1 1.96 0.02
KASIŃSKI Szymon Witold 1 1.96 0.02
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 6 11.76 0.13
PROCHOWNIK Marlena Anna 0 0.00 0.00
DOBROWOLSKI Witold Jan 1 1.96 0.02
JEDYNAK Małgorzata 3 5.88 0.06
DĘBEK Monika Anna 0 0.00 0.00
KOBYLAS Krzysztof Piotr 2 3.92 0.04