A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Bejsce

Bejsce
brak 0.85% 0.93% 1.00% 1.08% 1.15% 1.23% 1.31% 1.38% 1.46% 1.53%
danych 0.92% 0.99% 1.07% 1.14% 1.22% 1.30% 1.37% 1.45% 1.52% 1.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 484
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:508
Liczba ważnych kart:508
Frekwencja wyborcza:14.58%
Liczba głosów ważnych:497
% głosów ważnych:97.83%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 3 37.50 0.60
KLUSKA Łukasz Dominik 1 12.50 0.20
KENIG Jerzy 0 0.00 0.00
KASIŃSKI Szymon Witold 0 0.00 0.00
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 3 37.50 0.60
PROCHOWNIK Marlena Anna 0 0.00 0.00
DOBROWOLSKI Witold Jan 0 0.00 0.00
JEDYNAK Małgorzata 1 12.50 0.20
DĘBEK Monika Anna 0 0.00 0.00
KOBYLAS Krzysztof Piotr 0 0.00 0.00