A  A+ A+

Powiat ełcki 

ełcki
brak 9.89% 10.74% 11.59% 12.44% 13.29% 14.14% 14.99% 15.84% 16.69% 17.54%
danych 10.73% 11.58% 12.43% 13.28% 14.13% 14.98% 15.83% 16.68% 17.53% 18.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 153
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 090
Liczba ważnych kart:11 090
Frekwencja wyborcza:16.04%
Liczba głosów ważnych:10 723
% głosów ważnych:96.69%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  338  3.15
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 155  10.77
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  42  0.39
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  968  9.03
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 304  30.81
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  228  2.13
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  642  5.99
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 544  33.05
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  26  0.24
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  267  2.49
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  209  1.95
  Komitety razem 10 723  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Ełk 46 091  8 475  8 475  18.39  8 232  97.13
Ełk 8 545  1 104  1 104  12.92  1 062  96.20
Kalinowo 5 461  540  540  9.89  499  92.41
Prostki 5 920  632  632  10.68  605  95.73
Stare Juchy 3 136  339  339  10.81  325  95.87
Powiat ogółem 69 153  11 090  11 090  16.04  10 723  96.69