A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat ełcki 

ełcki
brak 23.14% 24.30% 25.47% 26.63% 27.79% 28.96% 30.12% 31.28% 32.44% 33.61%
danych 24.29% 25.46% 26.62% 27.78% 28.95% 30.11% 31.27% 32.43% 33.60% 34.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 153
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 090
Liczba ważnych kart:11 090
Frekwencja wyborcza:16.04%
Liczba głosów ważnych:10 723
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:3 304
% 30.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ełk 46 091  8 475  8 475  8 232  2 594  31.51
Ełk 8 545  1 104  1 104  1 062  315  29.66
Kalinowo 5 461  540  540  499  142  28.46
Prostki 5 920  632  632  605  140  23.14
Stare Juchy 3 136  339  339  325  113  34.77
Ogółem 69 153  11 090  11 090  10 723  3 304  30.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUDRYCKA Barbara 1 256 38.01 11.71
PAPKE Paweł 594 17.98 5.54
NASZKIEWICZ Anna 56 1.69 0.52
WCISŁA Jerzy 9 0.27 0.08
MANTUR Mikołaj 11 0.33 0.10
PIŁAT Krzysztof 1 272 38.50 11.86
KISIEL Cezary Mikołaj 17 0.51 0.16
CWALIŃSKA Monika 50 1.51 0.47
KUSAK Włodzimierz Leszek 7 0.21 0.07
HORDEJUK Bernadeta Justyna 32 0.97 0.30