A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Polska
brak 16.24% 19.39% 22.53% 25.68% 28.82% 31.97% 35.11% 38.26% 41.40% 44.55%
danych 19.38% 22.52% 25.67% 28.81% 31.96% 35.10% 38.25% 41.39% 44.54% 47.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:2 271 215
% 32.13%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Okręg wyborczy nr 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  218 962  47.69
Okręg wyborczy nr 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  100 430  27.99
Okręg wyborczy nr 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  105 541  26.72
Okręg wyborczy nr 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  308 468  40.43
Okręg wyborczy nr 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  75 369  19.22
Okręg wyborczy nr 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  149 474  31.91
Okręg wyborczy nr 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  192 801  32.95
Okręg wyborczy nr 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  64 889  16.24
Okręg wyborczy nr 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  73 381  18.43
Okręg wyborczy nr 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  232 330  25.39
Okręg wyborczy nr 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  337 478  39.82
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  252 513  38.14
Okręg wyborczy nr 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  159 579  37.49
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  2 271 215  32.13

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Województwo Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  195 696  37.58
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  100 430  27.99
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  64 889  16.24
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  51 830  34.50
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  149 474  31.91
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  186 205  26.45
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  383 837  33.23
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  56 817  40.19
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  73 381  18.43
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  42 117  20.81
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  218 962  47.69
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  337 478  39.82
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  46 125  21.83
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  63 424  32.91
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  192 801  32.95
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  107 749  39.11
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  2 271 215  32.13

Przyznane mandaty

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
LEWANDOWSKI Janusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  107 814 
WAŁĘSA Jarosław Leszek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  55 898 
ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43 918 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418 
HÜBNER Danuta Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  225 546 
BONI Michał Jan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  30 910 
PITERA Julia Teresa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  37 269 
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  97 551 
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  66 419 
SZEJNFELD Adam Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  69 852 
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  41 867 
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 10  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  125 738 
WENTA Bogdan Brunon 10  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 960 
BUZEK Jerzy Karol 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  254 319 
OLBRYCHT Jan Marian 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  34 267 
PLURA Marek Mirosław 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  9 268 
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  162 426 
JAZŁOWIECKA Danuta 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 652 
ROSATI Dariusz Kajetan 13  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  84 686