A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bocheński 82 048  19 942  19 933  19 195  3 224  16.80
brzeski 73 230  17 971  17 968  17 286  2 749  15.90
chrzanowski 103 533  23 141  23 133  22 279  7 017  31.50
dąbrowski 47 969  9 347  9 344  8 992  912  10.14
gorlicki 87 623  20 645  20 639  19 731  3 162  16.03
krakowski 208 684  50 499  50 469  48 780  12 897  26.44
limanowski 97 390  25 676  25 669  24 594  2 314  9.41
miechowski 40 980  7 638  7 634  7 348  1 082  14.73
myślenicki 95 882  24 032  24 022  23 184  4 867  20.99
nowosądecki 161 227  42 852  42 841  41 138  4 870  11.84
nowotarski 148 265  33 303  33 300  32 027  5 703  17.81
olkuski 93 135  21 845  21 836  20 991  5 510  26.25
oświęcimski 125 133  30 630  30 619  29 465  8 946  30.36
proszowicki 35 381  5 871  5 869  5 643  749  13.27
suski 66 429  14 618  14 616  13 924  2 597  18.65
tarnowski 157 172  35 154  35 138  33 638  4 195  12.47
tatrzański 53 904  13 274  13 270  12 959  3 734  28.81
wadowicki 125 894  27 537  27 531  26 513  6 576  24.80
wielicki 91 183  23 603  23 596  22 858  6 539  28.61
Kraków 589 845  236 990  236 842  229 102  86 605  37.80
Nowy Sącz 66 797  20 027  20 023  19 519  4 916  25.19
Tarnów 92 870  25 461  25 450  24 782  7 041  28.41
buski 61 505  11 698  11 697  11 277  1 759  15.60
jędrzejowski 71 898  12 895  12 894  12 308  1 926  15.65
kazimierski 29 264  4 837  4 837  4 647  475  10.22
kielecki 165 397  33 551  33 547  32 196  5 949  18.48
konecki 69 267  13 614  13 614  13 029  2 244  17.22
opatowski 45 169  10 613  10 612  9 936  878  8.84
ostrowiecki 94 198  17 039  17 038  16 374  3 876  23.67
pińczowski 34 550  6 091  6 091  5 847  964  16.49
sandomierski 66 464  12 479  12 478  12 043  1 941  16.12
skarżyski 65 703  14 075  14 073  13 617  4 105  30.15
starachowicki 77 174  14 367  14 361  13 939  3 338  23.95
staszowski 60 431  10 940  10 939  10 499  1 486  14.15
włoszczowski 38 226  7 118  7 116  6 830  856  12.53
Kielce 163 125  49 948  49 936  48 721  16 328  33.51
Ogółem 3 686 945  949 321  948 975  915 211  232 330  25.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 125 738 54.12 13.74
WENTA Bogdan Brunon 38 960 16.77 4.26
SONIK Bogusław Andrzej 31 256 13.45 3.42
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 8 827 3.80 0.96
ŚWIT Grzegorz Sławomir 3 323 1.43 0.36
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 4 730 2.04 0.52
BISZTYGA Stanisław 4 719 2.03 0.52
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 3 570 1.54 0.39
HANDZEL Ludomir Paweł 2 321 1.00 0.25
GĄDEK Lidia Stanisława 8 886 3.82 0.97

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 10  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  125 738 
LEGUTKO Ryszard Antoni 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  81 201 
SIEKIERSKI Czesław Adam 10  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  27 843 
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 10  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  27 995 
DUDA Andrzej Sebastian 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  97 996 
WENTA Bogdan Brunon 10  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 960 
GOSIEWSKA Beata Barbara 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  50 332